FANDOM


Położenie: Droga MlecznaMgławica AtenyOrisoni /  2. planeta

Warunek wstępny: Priorytet:Cytadela II
(Mass Effect 3)

OpisEdytuj

Niacal to bujnie porośnięta planeta z nadmiarem organizmów fotosyntetyzujących, w związku z czym stężenie tlenu w atmosferze jest tam większe niż na większości planet typu ziemskiego. Warunki te da się wytrzymać przez kilka godzin, lecz wkrótce pojawia się niebezpieczeństwo zatrucia tlenem. Ludność miejscowych kolonii asari radzi sobie za pomocą aparatów oddechowych i uszczelnianych budynków. Gospodarka Niacal opiera się na agrobiznesie oraz biotechnologii. Z planety wywodzi się wiele modyfikowanych genetycznie roślin uprawnych.

Wiedząc, że plan ataku Żniwiarzy zakłada bombardowania miast przemysłowych i zniewolenie ośrodków populacji, żołnierze i ludność cywilna Niacal wycofali się do nieprzeniknionych dżungli porastających planetę. Naziemna wojna partyzancka może nie wystarczyć do wyparcia Żniwiarzy z planety, lecz okazała się dobrym sposobem, by unieruchomić przeciwnika i zmusić go do zużycia większej ilości środków przy znikomych korzyściach.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki