FANDOM


Doktor Anneliese Bryson jest naukowcem Przymierza i córką Doktora Garreta Brysona. Należały do Odziału do Zadań Specjalnych Aurora, stworzonego do zbadania pradawnych legend o Żniwiarzach.

Lewiatan

Urodzona w 2158, Ann rysowała w młodości, na przykład, gdy miała 9 lat narysowała hanara i swego ojca. Jej ojciec podał zaszyforwaną wiadomość, że klucz do znalezienia Garneau jest bliski jego sercu, czyli na tym rysunku.

Ann dowodzi dywizją do Zadań Specjalnych Aurora zajmującą się projektem Skarabeusz na Namakii w Mgławicy Pylosa szukając śladów Lewiatana.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.